XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Poznań, 9-13 de juliol de 2024

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.

L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006), Lleida (2009), Salamanca (2012), València (2015), Bucarest (2018) i Vic ([2021] 2022).

L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a Vic l’1 de juliol de 2022 va aprovar la candidatura de Poznań com a seu del XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

Temes del Col·loqui

1. Realitat i irrealitat en la literatura catalana
2. Traducció: identitats, alteritats i recepcions
3. Llengua, cultura i ús: visions integratives des dels estudis acadèmics
4. L’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes en línia: innovació, oportunitats i disfuncions

Comitè organitzador

Presidència honorífica: Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński)
Presidència: Barbara Łuczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Secretaria: Alfons Gregori (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Vicesecretaria: Xavier Pascual-López (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tresoreria: Laia Perales Galán (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Vocalies

Witold J. Maciejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Xavier Farré (Uniwersytet Jagielloński)
Rozalia Kośmider-Sasor (Uniwersytet Jagielloński)
Marta Pawłowska (Uniwersytet Jagielloński)
Irene Tetteh (Uniwersytet Warszawski)
Aleksandra Gocławska (Uniwersytet Warszawski)
Jakub Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Marcin Kurek (Uniwersytet Wrocławski)
Ewa Kulak (Uniwersytet Wrocławski)
Magdalena Wegner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Comitè científic

Robert Archer (King’s College London)
Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)
Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski)
Oana-Dana Balaş (Universitat de Bucarest)
Joan Borja (Universitat d’Alacant)
Margalida Casacuberta (Universitat de Girona)
Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra)
Kálmán Faluba (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta de Catalunya)
Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili)
Pilar Godayol (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Carme Gregori (Universitat de València)
Mònica Güell (Université Paris-Sorbonne)
Jordi Malé (Universitat de Lleida)
Maria del Mar Massanell (Universitat Autònoma de Barcelona)
Carsten Sinner (Universität Leipzig)
Magí Sunyer (Universitat Rovira i Virgili)
Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears)
M. Carmen África Vidal (Universidad de Salamanca)
Montserrat Vilà (Universitat Autònoma de Barcelona)