XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Poznań, 9-13 de juliol de 2024

XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Secretaria

Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Col·loqui podeu adreçar-vos a la Secretaria del Comitè organitzador:

Alfons Gregori
Centre d’Estudis Catalans
Institut de Llengües i Literatures Romàniques
Facultat de Llengües i Literatures Modernes
Universitat Adam Mickiewicz de Poznań
Polònia

Per fer-ho és preferible enviar un missatge al següent correu electrònic

katalonski@amu.edu.pl

L’adreça postal completa en polonès és la següent:

Alfons Gregori

Collegium Novum
Instytut Języków i Literatur Romańskich UAM
al. Niepodległości, 4
61-874 Poznań (Polska)