XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Poznań, 9-13 de juliol de 2024

Circulars

XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

1. Realitat i irrealitat en la literatura catalana
2. Traducció: identitats, alteritats i recepcions
3. Llengua, cultura i ús: visions integratives des dels estudis acadèmics
4. L’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes en línia: innovació, oportunitats i disfuncions

Trobareu a continuació les diverses circulars amb la informació necessària i les dades bàsiques del XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que se celebrarà a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznań, del 9 al 13 de juliol de 2024.

Primera circular (maig de 2023)

Segona circular (desembre de 2023)
Tercera circular (abril de 2024)